MOZAIK

Jumat, 21 April 2017 | 14:00 WIB

Abu Ayyub al-Anshari, Rumah yang Menaungi Nabi

Abu Ayyub al-Anshari, Rumah yang Menaungi Nabi
(Foto: Ilustrasi)


ABU Ayyub al-Anshari radhiallahu anhu adalah sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari kalangan Anshar. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Malik bin an-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kun-yahnya. Ibunya adalah Hindun binti Said bin Amr dari Bani al-Harits bin al-Khazraj. Ia adalah generasi awal memeluk Islam dari kalangan sahabat.

Abu Ayyub meriwayatkan hadis langsung dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Ubay bin Kaab al-Anshari radhiallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, al-Miqdam bin Madi Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Samrah, Anas bin Malik, dll. Dan banyak tabiin meriwayatkan hadits darinya.


Di antara yang menunjukkan Abu Ayyub adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah ia turut serta dalam Baiat Aqabah. Dengan demikian, ia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ia juga turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau tinggal di rumahnya hingga membangun rumah sendiri dan menyelesaikan pembangunan masjid.

[baca lanjutan: Air Mata Rasul atas Jamuan Abu Ayyub al-Anshari]
#kisahislam #kisahsahabat #rasul #hadis #alquran #peran
BERITA TERKAIT
Golongan Ingkarsunnah, Apa Artinya?
Abu Bakar Sahabat Rasul, Kenapa Hadisnya Sedikit?
Barang Dibeli karena Paksaan Hukumnya Haram?
Tak Beli Baju Ustazah, Didoakan Suami Kawin lagi
Pesta Hajatan, Tradisi atau Gengsi?
Awas! Gelar Hajatan dengan Menutup Jalan
Wanita Tidak Khitan, Bolehkah?

ke atas