MOZAIK

Kamis, 14 Juni 2018 | 11:00 WIB

Ulama yang Bolehkan Bayar Zakat Fitri dengan Uang

Ulama yang Bolehkan Bayar Zakat Fitri dengan Uang
(Foto: Ilustrasi)

ULAMA yang berpendapat demikian adalah Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Atha, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, bahwa beliau mengatakan, Tidak mengapa memberikan zakat fitri dengan dirham.

Diriwayatkan dari Abu Ishaq; beliau mengatakan, Aku menjumpai mereka (Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz) sementara mereka sedang menunaikan zakat Ramadan (zakat fitri) dengan beberapa dirham yang senilai bahan makanan.

Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, bahwa beliau menunaikan zakat fitri dengan waraq (dirham dari perak).

Dalil riwayat yang disampaikan adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri. Sebagian ulama menegaskan bahwa mereka tidak memiliki dalil nash (Alquran, al-hadits, atau perkataan sahabat) dalam masalah ini.

Istihsan (menganggap lebih baik). Mereka menganggap mata uang itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang miskin daripada bahan makanan. [Ustadz Amni Nur Baits]

#Ramadhan2018 #Fidyah #Puasa #Zakat #Fitrah
BERITA TERKAIT
Puasa Khusus bagi Rasul yang Tidak untuk Umatnya
Wewenang Amil Hanya untuk Harta Dzahir, Apa itu?
Pembagian Harta Zakat: Harta Dzahir & Harta Bathin
Apakah Utang Mengurangi Kewajiban Zakat?
Bolehkah Puasa Syawalan Sebelum Qadha Puasa Wajib?
Wanita, Salat di Masjid tapi Tiada Pahala Berlipat
3 Cara Salat Tarawih bagi Wanita di Rumah

kembali ke atas