MOZAIK

Kamis, 06 September 2018 | 11:00 WIB

Empat Hal Menuju Derajat Paling Tinggi

Empat Hal Menuju Derajat Paling Tinggi
(Foto: ilustrasi)

DIRIWAYATKAN bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan amal yang lebih berat dari akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang salat dan puasa." (HR Tirmidzi)

Rasulullah ditanya tentang sebab terbanyak manusia masuk ke surga. Beliau bersabda, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." (HR Ahmad)

Selain itu, Hasan al-Basri pernah berkata, "Barangsiapa diberi wajah yang ganteng, akhlak yang baik, dan istri yang saleh maka ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat."

Begitu pula Al-Junaid berkata tentang keutamaan akhlak baik, "Empat hal yang mengangkat seorang hamba menuju derajat yang paling tinggi, walaupun sedikit amal dan ilmunya, yaitu santun, rendah hati, dermawan, akhlak yang baik."

Bahkan Al-Fudhail bin 'Iyadh berujar, "Aku lebih menyukai ditemani seorang fasik yang berakhlak baik daripada seorang ahli ibadah yang berakhlak buruk."

Kiranya itulah beberapa penuturan Rasulullah dan para alim ulama terdahulu mengenai keuntungan dan keutamaan orang yang berakhlak baik dalam setiap tingkah lakunya.

Semoga kita mampu menyemai dan menumbuh suburkan kebaikan akhlak dalam tiap jiwa kita hingga ajal menjelang. Amin. []

#Takwa #Surga
BERITA TERKAIT
Manusia Terburuk Orang yang Mempersulit Keluarga
Ciri-ciri Orang Takut kepada Allah
Akulah Gerbang Para Kekasih Tuhan
Surga Kema'rifatan
Mati Bersama Allah
Khusyu, Pelengkap dari Ibadah Salat
Anak-Anak yang Penuh Berkah ialah...

kembali ke atas